מערכת שיעורי היוגה

שיעורי היוגה במרכז מתקיימים בקבוצות קטנות ובהנחייה אישית. הרשמה מוקדמת הכרחית! התעדכנו כאן בפירוט השיעורים לתקופה הקרובה.

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

19:00 קורס מדיטציה (שחר)

18:00 יוגה

לכל הרמות (שחר)

20:00 יוגה לכל הרמות (תמר)

19:30 יוגה לכל הרמות (שחר)

18:00 יוגה לכל הרמות (תמר)

20:00 סטסנג (מדיטציה ושירת הלב בקבוצה)

19:00 יוגה לכל הרמות (שחר)

08:15 יוגה לכל הרמות (שחר)

10:30 יוגה לנשים בהריון (תמר)

יום ראשון

19:00 קורס מדיטציה (שחר)

יום שני

18:00 יוגה לכל הרמות (שחר)

20:00 יוגה לכל הרמות (תמר)

יום שלישי

19:30 יוגה לכל הרמות (שחר)

יום רביעי

18:00 יוגה לכל הרמות (תמר)

20:00 סטסנג (מדיטציה ושירת הלב בקבוצה)

יום חמישי

19:00 יוגה לכל הרמות (שחר)

יום שישי

08:15 יוגה לכל הרמות (שחר)

המרכז ליוגה ומדיטציה ירושלים