החיפוש הרוחני

פעמים רבות מתחיל החיפוש הרוחני מתוך משבר.
משבר שיש לו מקום וחשיבות בעולם היוגה.
סיפור חייו של הבודהה מתאר את מסעו של מתרגל רוחני מעבדות לחרות. תחילתו בארמון וסופו בהתעוררות.
רק כאשר יצא הבודהה אל מחוץ לארמון וראה צער סבל, מחלה,
זיקנה ומוות רק אז יצא למסע וחיפוש רוחני.
אומרים שהיוגי רגיש כבבת העין ,אם ניקח נוצה ונעביר על הגוף
המגע יהיה נעים, אבל אם נניח את הנוצה בבבת העין מיד נקפוץ,
כיוון שהעין מאוד רגישה. כך אומרים רגישותו של היוגי למציאות.
היוגי מזהה סבל בחיים. הבודהה אמר "החיים רווים בסבל או באי נחת" כך אמר גם פטנג'לי מהרישי היוגי הגדול.
מי ייתן שנפתח רגישות כבבת העין ונצא לחרות.